Allan Falk

Tid til hinanden

Min egen oplevelse

I min barndom var der meget trygge rammer omkring vores ugentlige hviledag. Om fredagen gjorde vi os klar til at modtage helligdagen, og der var altid en god stemning, når vi ved solnedgang samledes til fællessang og læsning af bibelhistorier. I løbet af sabbatten var der ingen, der skulle på arbejde, lave lektier eller til sport. Vi havde tid til at tilbede Gud og være sammen med hinanden. Det var en helligdag, men ikke en dag uden gøremål. Vi havde landbrug, så dyrene måtte vi naturligvis sørge for. Hovedsagen var, at vi havde god tid til hinanden, til Gud, til venner og den menighed, vi var en del af. Det var et åndeligt og mentalt frirum.

Tid til dybe menneskelige relationer

De fleste ønsker at bruge kvalitetstid på både familie, venner og karriere. Vi vil gerne prioritere de nære menneskelige relationer, og samtidigt vil vi også gerne gøre vores arbejde eller studie ordentligt.

Arbejdslivet er de fleste af os nødt til at prioritere. Det er både godt og rimeligt. Men hvad så med vores relationer til familie og venner? Hvordan sikrer vi, at de plejes og uddybes på en god måde? Hvordan finder vi tid til det?

Hvad nu, hvis der allerede er en ugentlig dag, der er sat til side til relationer? En dag, der er helliget til at pleje dine nødvendige relationer. En dag, der dukker op hver eneste uge. En dag, man kan nyde med samme gode samvittighed, som når man holder sin retsmæssige sommerferie. Det gode er, at sådan en dag faktisk findes. 

Med en fem dages arbejdsuge og fri i weekenden, burde der jo være tid nok.

Men selv fritiden fyldes ofte op af påtrængende opgaver, og den frihed og fritid, vi har brug for til vores personlige relationer, bliver aldrig til en regelmæssig
kvalitetstid. Det potentiale finder vi derimod i ideen om ’en ugentlig helligdag’. En helligdag er en dag, der er sat til side til et specielt formål og derfor ikke tages i anvendelse til andre forehavender.

I Bibelen, som er den kristne kirkes grundtekst, har Gud faktisk givet os sådan en dag. I Tredje Mosebog 23,3 finder vi følgende udsagn: ‘Seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile med hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde, det er sabbat for Herren, overalt hvor I bor.’ 

Kvalitetstid styrker sammenhold

Det at have en dag med tid til hinanden uden at blive forstyrret af alverdens udefrakommende krav er unikt. I parforholdet giver det anledning til at kommunikere på et dybere plan. En ugentlig helligdag, hvor man ikke koncentrerer sig om hverdagens
udfordringer, giver parforholdet et fantastisk frirum. Det skaber mulighed for samtaler, der berører de dybeste følelser i os mennesker. 

Et parforhold får virkelig gode betingelser, når der regelmæssigt skabes mulighed for, at man kan udtrykke sine dybeste tanker og følelser over for hinanden. Kvalitetstid uden forstyrrelser er en vigtig faktor for, at kærligheden og tilliden kan vokse mellem to mennesker. Det samme gør sig gældende mellem Gud og mennesker.

Mellem forældre og børn er et frirum i tid også gavnligt. Det at have tid sammen med sine børn, der ikke handler om skolelektier, rengøring, opvask eller græsslåning, giver en unik mulighed for forståelse og sammenhold mellem forældre og børn.

Det er svært for børn og unge mennesker at betro sig til sine forældre, hvis de aldrig mærker, at forældrene virkelig har tid til dem – en uforstyrret tid. 

Som forældre vil vi gerne hjælpe vores børn, men ofte forhindrer almindelig
travlhed den nødvendige kommunikation
i familien, og dermed kender vi ofte meget lidt til vores børns udfordringer.

En ugentlig helligdag for familien kan evt. indeholde en andagt, kirkegang, fælles måltider, oplevelser i naturen eller læsning af opbyggende bøger. Sådan en dag vil give børn gode chancer for at betro sig til forældrene. 

Uforstyrret tid sammen som familie skaber en atmosfære af tryghed, der også giver anledning til, at vi som forældre kan dele vores personlige livsværdier med vores børn. 

Det at have kvalitetstid sammen med sine børn – tid til samtale og fælles fysisk aktivitet – giver mulighed for kommunikation i familien på et dybt følelsesmæssigt og åndeligt plan. Familier, der regelmæssigt åbner op for hinanden indbyrdes og gør ting sammen også udover det hverdagsagtige, vil udvikle en stærk kærlighed og tillid til hinanden. 

Gode fælles erfaringer giver tillid

Jo bedre mennesker lærer hinanden at kende, jo større tillid får vi til hinanden.

Hverdagens gøremål i familien kan uden tvivl være med til at opbygge indbyrdes tillid, men en ugentlig dag fritaget for dagliglivets forstyrrelser vil kunne forstærke denne tillid betragteligt. Tillid vokser jo
i takt med, at vi kommer til at kende hinanden dybere. 

Tillid til Gud eller tillid mellem mennesker skaber lykke. Ikke bare fordi et tillidsfuldt forhold er en god oplevelse, men også fordi vores hjerne rent faktisk belønner os for at være tillidsfulde. Når vi er tillidsfulde eller er knyttet positivt til nogen, udskilles der oxytocin i vores hjerne, der får os til at føle glæde og velvære. Heri ligger også en god forklaring på, hvorfor mennesker, der har tillid til Gud, har en glæde, som hverdagens bekymringer ikke kan tage fra dem.

Tid til nære venner

Alle har brug for venner i hverdagen, i arbejdslivet, i skolemiljøet eller i fritidsordningen. Disse venner er værdifulde.

Men de venner, du også kan dele en helligdag med og de oplevelser og tanker i det frirum, der kun er til stede, når hverdagens udfordringer er udelukket, bliver venner på et anderledes personligt og åndeligt plan. 

Når børn oplever deres forældre kommunikere med andre voksne om etiske eller trosrelaterede sager i en tillidsfuld atmosfære, udvikler de sig til voksne individer, der kan dele ud af deres meninger og synspunkter. Nye voksne, der ved, hvordan de ønsker at forholde sig til livet. 

Det er din helligdag

Det er individuelt, hvad man vil bruge en helligdag til. Personligt prioriterer jeg kirkegang, familie, venner, naturen og læsning i Bibelen. Det vigtige er, at oplevelserne inspirerer til fysisk og mentalt nærvær, samtaler, eftertanke og åndeligt fællesskab. Et fællesskab, der også inkluderer Gud.  

Hvordan får man det til?

Rent praktisk kan det hjælpe med et fast ritual for, hvordan du indleder og afslutter
helligdagen. Det kan specielt børn have gavn af. Måske tænder I et lys eller køber en buket blomster. I dækker måske middagsbordet med den pæne dug og har måske specielle samtalekort til at stimulere den gode samtale. 

Når man helliger en dag til noget specielt ved at lukke en masse hverdagsaktiviteter og tanker ude, så må man selvfølgelig fylde noget andet i dagen. Man må også have et stærkt motiv for at fastholde dagens hellighed. Som kristen er det stærkeste motiv for at helligholde sabbatten menneskets kærlighed til Gud. Gud selv har givet os sabbatten for, at vi skal have en dag om ugen, hvor vi har ekstra tid til at være sammen med ham. En man elsker, vil man gerne prioritere. 

Udover Gud kan kærlighed til ægtefælle, børn eller venner være et godt motiv for at sætte en ugentlig dag til side til relationer.

Spørg osKontakt os