Hvorfor Sabbatten betyder så meget for mig!

Af Alexander Rose

Sabbatten er den bedste dag i ugen! I dette tidsrum har Gud koncentreret sin velsignelse, helligelse og hvile (1 Mos 2,2-3). Det vil sige, at der er en tre-dobbelt gavn for os at hente i sabbatten! Hvad betyder det helt praktisk? For mig handler sabbatten om Gud! Kun Gud kan velsigne, hellige og give sand hvile (Mt 11,28). På sabbatten ønsker Gud at have helt specielt kvalitetstid sammen med os. Ligesom når man har været fortravlet et par dage, og så planlægger en date med sin kone en aften – for at ”catche up” og få uforstyrret samtaletid sammen.

For mig er denne kvalitetstid med Gud fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang (3 Mos 23,32) og er afsat til at fokusere på de vigtigste aspekter af livet – nemlig de evige ting! Det er en tid med plads til bøn, læsning af Bibelen, kirkegang, samvær med familien, og udforskning af naturen. Guds løfte er at når vi drager Ham nær, vil Han drage nær til os (Jak 4,8). Og netop sabbatten giver grundlag for at Gud kan være en personlig ven gennem alle ugens dage.

Kvalitetstid er ikke noget som opstår tilfældigt. Det er noget man må skabe og planlægge. Gud har i sit fjerde bud fortalt os at Han hver uge har planlagt 24-timer med komplet hvile fra vores verdslige arbejde (2 Mos 20,8-10). Jeg betragter derfor hele ugen som en lang, glædelig forberedelse til sabbatten. Alt arbejde, indkøb, ubesvarede mails og ubetalte regninger klares i løbet af ugen, for at man kan nyde hviledagen med Gud.

Bibelen beskriver sabbatten som en ”hellig festforsamling” (3 Mos 23,3), altså en dag med festlig social sammenkomst, hvor Gud er i centrum. Efter sin sædvane gik Jesus hver sabbat i synagogen, datidens kirke (Luk 4,16). Derfor vælger jeg også hver sabbat at tage i kirke med min lille familie, for sammen med andre troende at kunne prise Gud, bede til Ham og ikke mindst studere Hans Ord og dele de velsignelser man har fundet i Bibelen i løbet af ugen. En af mine største glæder har været at få lov til at se hvordan mennesker har oplevet sabbatten for første gang – og er blevet begejstret og velsignet af Guds nærvær og Hans levende Ord!

Naturen er en hjørnesten i sabbatten – for selve hviledagen er givet os for at minde os om skabelsen og Skaberen (2 Mos 20,11). Selvom synden har kastet en skygge over naturen, er der stadig en overflod af utallige påmindelser om Skaberens kærlighed, omsorg og sans for skønhed og orden. Derfor bruger vi også tid som familie i naturen på hviledagen. Børnene elsker det, og det gør de voksne også! Når man kigger op på himlen, skyerne og træerne og beundrer blomsterne og de dyr man kan være heldige at se – så kan man ikke andet end få ærefrygt for og taknemlighed til Gud som har skabt og opretholder ethvert levende og ikke-levende element i naturen og atmosfæren.

Sabbatten blev til for menneskets skyld (Mk 2,27). Den er nødvendig for vores trivsel. Den er en tilbagevendende glæde og velsignelse. Min erfaring er at jo mere man værdsætter og prioritere den, jo mere værdifuld bliver den! Jeg kunne ikke undvære sabbatten. Håber også det er din erfaring.

Spørg osKontakt os