Anne Lottrup

Højtlæsning er kvalitetstid med dit barn

I en tid, hvor det kan være særligt svært at koble af, betyder det meget at give både børn og voksne et frirum. Højtlæsning er afstressende og hyggeligt. Det styrker simpelthen barnets mentale sundhed. Vi har talt med professor i børne- og ungdomspsykiatri, Kerstin von Plessen.

Højtlæsning kan bidrage positivt til barnets udvikling. Der er lavet mange undersøgelser om højtlæsningens effekt på ordforråd, sprogforståelse og formuleringsevne, men det er ikke kun fagligt, at hyggestunden er givende.

De fleste familier kender til det at være sammen, uden egentlig at være fælles om noget. Måske sidder vi i samme stue i hinandens selskab, mens vores fokus er ikke rettet mod det samme. En ser TV, en læser, en spiller spil, og en laver lektier.

”Noget af det vigtigste, som højtlæsningen kan, er at give barn og voksen kvalitetstid sammen,” forklarer Kerstin von Plessen, professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Lausanne University Hospital.

”Det er en af de aktiviteter, som barn og voksen kan enes om. Det er ikke en situation, hvor den voksne stiller krav til barnet. Begge parter vil det gerne.”

Hvad skal vi læse?

Kerstin von Plessen slår hurtigt fast, at bogens indhold er underordnet – og så alligevel.

Hyggestunden og det fokuserede samvær mellem barn og forældre er det, det virkelig betyder noget. Når det så er sagt, kan bogens indhold være et værktøj til at snakke om visse ting og fremme barnets indlevelsesevne.

”Det er interessant at se på indholdet i forhold til at bringe nogle emner op. Historien kan afspejle et emne eller et tema, man gerne vil drøfte med barnet, og på den måde give noget at reflektere over,” siger Kerstin von Plessen.

En stærkere tilknytning

I en travl hverdag kan højtlæsningen være det afbræk fra den fyldte kalender, der giver barnet lov til at afstresse og falde til ro i trygge rammer samtidig med, at det udvikler barnets relationer. 

”Det øjeblik, hvor barn og voksen deler noget positivt sammen, styrker det relationen – også på sigt,” fortæller Kerstin von Plessen.

”Det er særligt vigtigt i en tid, hvor vi meget ofte har fragmenteret opmærksomhed. Vi bliver hele tiden forstyrret, enten af vores iPhones eller af hverdagens mange gøremål.”

Det frirum, højtlæsningen kan være, bliver sværere og sværere at bevare i takt med at barnet bliver ældre.

”Så det er bare med at få noget ud af det, mens I kan,” slutter Kerstin Von Plessen.

Om højtlæsning

Styrker tilknytningen mellem barnet og dets forældre

Stimulerer barnet kognitivt og øger sprogforståelsen

Giver barn og voksen et frirum

Afstresser barnet i en rolig ramme

Udvikler barnets evne til refleksion og indlevelse

Spørg osKontakt os